Λυόμενες Υγειονομικές Αίθουσες ''αντιCOVID-19''

 

 Με τις ανάγκες των μονάδων υγείας συνεχώς να αυξάνονται και τους διαθέσιμους χώρους εξέτασης και αναμονής να παραμένουν οι ίδιοι, η εταιρία μας έρχεται να δώσει λύσεις κάλυψης και στέγασης.

Χρησιμοποιώντας λυόμενες αίθουσες μπορούμε να καλύψουμε χώρους από 6m² έως αρκετές χιλιάδες m² δημιουργώντας ‘’αντιcovid-19 αίθουσες’’παράσχοντας οποιανδήποτε λύση απαιτηθεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, προκειμένου να ενισχύσουν με ασφάλεια τις υποδομές και δομές των αναλύσεων και εξετάσεων ύποπτων κρουσμάτων Covid-19.

Περισσότερα...