Πέλλα Agro - Κρύα Βρύση

Η PELLA AGRO  είναι ένας  διευρυμένος θεσμός ο οποίος έχει διαδεχθεί τη «Γεωργική– Βιοτεχνική Έκθεση Κρύας Βρύσης» που επί 27 συναπτά έτη πραγματοποιείται στην πόλη. Στην έκθεση συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα,  μονάδες παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συνεταιριστικές οργανώσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εταιρίες  που ασχολούνται με βιοτεχνική παραγωγή καθώς και δήμοι που με τη συμμετοχή τους θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής τους.

H Προβολή expo σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας θα εγκαταστήσει Λυόμενη Αίθουσα πολλαπλών εφαρμογών και θα διαθέσει εκθεσιακά περίπτερα πλήρως εξοπλισμένα.