Κορινθία Πελοπόννησος Έκθεση 2023

Η εταιρεία ΠροβοληExpo, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του επιμελητήριο κορινθίας, εγκατέστησε για τις ανάγκες της έκθεσης Κορινθία Πελόποννησος 2023 ..

2 λυόμενες αίθουσες 20mx60m (1.200m2) η κάθε μία, 2 λυόμενες αίθουσες 16m30m (480m2) η κάθε μία, 1 λυόμενη αίθουσα 16mx60m (960m2) η κάθε μία και 1 λυομενη 16mx10m (160m2).

Επίσης εγκατέστησε στο εσωτερικό της έκθεσης, περίπτερα απο εκθεσιακή δομή, ολο το απαιτούμενο εκθεσιακό εξοπλισμό, γραφεία, καρέκλες, μοκέτα καθως επίσης και τις ηλεκττρολογικές εγκαταστάσεις.