Ασφάλεια & Περιβάλλον

Οφείλουμε να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο που να σεβόμαστε το περιβάλλον και τη φύση. Τα υλικά μας είναι φιλικά και ήπια προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποί μας αισθάνονται ασφάλεια όπως επίσης ότι συντελούμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε εργάζεται για εμάς, είναι υπεύθυνος στο να ακολουθεί σωστά τους κανόνες της υγιεινής, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Οι καλές επιδόσεις στους παραπάνω τομείς, είναι σημαντικές για την επιτυχία μας.

Επενδύουμε συνεχώς στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό και έκτακτους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων. Η υψηλή κατάρτιση και η εξειδικευμένη γνώση των στελεχών μας αποτελούν εγγύηση για την κάλυψη των προσδοκιών σας με ασφάλεια και άνεση.