50η Πανελληνία Έκθεση Λαμίας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

50ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Η επιχείρηση ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ σε συνεργασία με την Προβολή expo, συνήψε σύμβαση με την «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και ανέλαβε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση του εκθεσιακού εξοπλισμού.

Πιο αναλυτικά για ελάχιστο υποχρεωτικό εξοπλισμό

-          Διαχωριστικά, ψευδοροφή, μετώπη

-          Μοκέτα, Γράμματα επωνυμίας ύψους 10 εκ,

-          Γραφεία, καρέκλες

-           Πρίζα των 80 W με την ηλεκτρική εγκατάσταση, SPOT των 100 W τύπου LED, με την τοποθέτηση και την ηλεκτρική του σύνδεση

-          Περίπτερα σε ακάλυπτο χώρο διαστάσεων 3Χ3=9 τ.μ. για την εγκατάσταση των μικροπωλητών με τα ακόλουθα:

  • α.  Διαχωριστικά, οροφή, μετώπη
  • β.  Δύο (2) SPOTS των 100 W τύπου LED
  • γ.  Μία (1) πρίζα 80 W με την ηλεκτρική της εγκατάσταση.

-          Περίπτερα διαστάσεων  3Χ3 = 9 τ.μ. με στεγανή οροφή, μετώπη, πόρτα η οποία θα κλειδώνει, 3 τζάμια, μοκέτα, 3 SPOTS τύπου LED, 1 γραφείο, 2 καρέκλες και 1 πρίζα, τα οποία θα τοποθετηθούν στους υπαίθριους εκθεσιακούς χώρους της Π.Ε.Λ.

Για Προαιρετικό εξοπλισμό

-          Προβολείς HQI των 150 W τύπου LED με την τοποθέτησή του και την ηλεκτρική του σύνδεση

-          Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ανά 1000 W)

-          Διαχωριστικά ΠΑΝΟ διαστάσεων 1Χ2,40

-          Πυργίσκοι για εγκατάσταση προβολέων

-          Κύβοι διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50

-          Ράφια διαστάσεων 1Χ0,25, Πάγκος

-          Προβολέας HQI των 400 W τύπου LED με την τοποθέτησή του και την ηλεκτρική του σύνδεση

-          Βιτρίνες δαπέδου διαστάσεων  0,50Χ1Χ1

-          Πτυσσόμενες πόρτα αποθήκης

-          Ψυγείο διαστάσεων  0,86Χ0,55Χ0,55

-          Έπιπλο T.V.